Teknikk og industriell produksjon – Østfold har hatt den største økningen i landet i antall lærekontrakter fra Vg2 – industriteknologi.

 

I utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon utdannes fagarbeidere til industrien, bilbransjen og oljesektoren. Antall lærlinger Teknikk og industriell produksjon (TIP) er det utdanningsprogrammet med høyest antall lærlinger. Fra 2011 til 2014 var TIP utdanningsprogrammet med nest størst økning i antall nye lærekontrakter.

I Østfold har antallet lærekontrakter steget med 40. Det tilsvarer 30 prosent fra 2011 til 2015. Nesten hele økningen har kommet fra programområdet Vg2-Industriteknologi. Dette programområdet dekker over 20 lærefag, hvorav det største er industrimekaniker. Maritime fag (motormann og matros) har hatt størst tilbakegang med mer enn 100 færre lærekontrakter. Hele nedgang har skjedd det siste året.

Vi ser utfordringer med å klare å dekke etterspørselen etter kvalifiserte søkere til læreplass til industrien i Østfold. Dette er bekymringsfullt både på kort og lang sikt.

Er du elev på vg1 TIP og i er i tvil om hva du skal velge, i Østfold trenger vi flere søkere til Vg2-industriteknologi.