Innlegg

OKIndustri bidrar i utdanningsvalg for 9 og 10. trinn på ungdomskolen

Elevene i grunnskolen har faget utdanningsvalg på 9 og 10. trinn. I 9 klasse har elevene en time pr uke, og to timer pr uke i 10 klasse.