Opplæringskontoret skal være Østfoldindustriens naturlige valg for fagopplæring med høy kvalitet.

Opplæringskontorets formål er å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæring innen medlemsbedriftenes arbeidsområder i Østfold i samsvar med «Opplæringsloven» og Foreningens vedtekter herunder:

Skaffe tilstrekkelig antall dyktige lærlinger til Opplæringskontorets medlemmer.

Yte ønsket oppfølging av lærlinger og bedrifter i tråd med Opplæringsloven.

Tilrettelegge og bistå med gjennomføring av generell kompetanseutvikling i medlemsbedriftene innenfor de fagområder som er aktuelle.

Være koordinator og pådriver i informasjonsarbeidet overfor elever, lærere, rådgivere og foreldre.

Være pådriver ovenfor skoleeier og det politiske miljøet slik av våre medlemsbedrifter får best mulig rammebetingelser innenfor OKIndustri sitt virkeområde.

Holde kontakt med mediene slik at rekrutteringsgrunnlaget til aktuelle programområder blir ivaretatt.

Styret for 2016-2017

  • Styreleder – Cristell Solberg, Denofa AS
  • Nestleder – Kari Strande, Borregaard Fabrikker AS
  • Wenche Revhaug, Kronos Titan AS
  • Øystein Austerheim, Norske Skog Saugbrugs ASA
  • Håvard Kristoffersen, Seal Engineering AS

Lærlingrepresentant:

  • Daniel Solbrekke
Fagforeningsrepresentant:
  • Stein Tore Andersen, Fellesforbundet
Revisor:
  • RevisorGruppen Østfold DA

Vedtekter_okindustri.pdf

Kort historie

Som et resultat av en lengre fusjonsprosess  mellom Opplæringskontoret for Teknologifag (TBL) og  Pilot Østfold (PIL) ble OKIndustri dannet.

OKIndustri ble formelt opprettet 1. august 2009. Første styreleder i det nye kontoret var fabrikksjef Jostein Lunde fra Jøtul. Terje Skarsvåg som var daglig leder i Pilot Østfold ble ansatt som ny daglig leder i OKIndustri.

OKIndustri har nå  ca. 120 medlemsbedrifter og i overkant av 230 løpende lærekontrakter.

Årsberetning 2017

Har du problemer med å se årsberetningen? Trykk her