Opplæringskontoret skal være Østfold industriens naturlige valg for fagopplæring med høy kvalitet.

Opplæringskontorets formål er å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæring innen medlemsbedriftenes arbeidsområder i Østfold og Søndre Follo i samsvar med «Opplæringsloven» og Foreningens vedtekter herunder:

Skaffe tilstrekkelig antall dyktige lærlinger til Opplæringskontorets medlemmer.

Yte ønsket oppfølging av lærlinger og bedrifter i tråd med Opplæringsloven.

Tilrettelegge og bistå med gjennomføring av generell kompetanseutvikling i medlemsbedriftene innenfor de fagområder som er aktuelle.

Være koordinator og pådriver i informasjonsarbeidet overfor elever, lærere, rådgivere og foreldre.

Være pådriver ovenfor skoleeier og det politiske miljøet slik av våre medlemsbedrifter får best mulig rammebetingelser innenfor OKIndustri sitt virkeområde.

Holde kontakt med mediene slik at rekrutteringsgrunnlaget til aktuelle programområder blir ivaretatt.

Styret for 2023 – 2024

  • Styreleder – Wenche Revhaug, Kronos Titan AS
  • Nestleder – X
  • Nina Bungum, Borregaard AS
  • Cato E. Magnussen, Norske Skog Saugbrugs AS
  • Håvard Kristoffersen, Seal Engineering AS
  • Svein Vorland, Assemblin AS
  • Stein Tore Andersen, Fellesforbundet
  • Daniel A. Pedersen, Lærlingrepresentant
Revisor:
  • RevisorGruppen Østfold DA

Vedtekter_OKIndustri_24042013

Kort historie

Som et resultat av en lengre fusjonsprosess  mellom Opplæringskontoret for Teknologifag (TBL) og  Pilot Østfold (PIL) ble OKIndustri dannet.

OKIndustri ble formelt opprettet 1. august 2009. Første styreleder i det nye kontoret var fabrikksjef Jostein Lunde fra Jøtul. Terje Skarsvåg som var daglig leder i Pilot Østfold ble ansatt som ny daglig leder i OKIndustri.

OKIndustri hadde ved utgangen av 2023 –  134 medlemsbedrifter og 307 løpende lærekontrakter.

Årsberetning 2022

Har du problemer med å se årsberetningen? Trykk her