Nye læreplasser

Nye læreplasser blir lagt til i januar / februar 2021.
Listen oppdateres fortløpende med nye læreplasser.
Søknadsskjema nederst på denne siden.
NB! Eget skjema for søkere til Borregaard!

Velg lærefag

Under kan du se bedrifter og antall ledige læreplasser

Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 2/ 2 besatt
Goodtech AS, Moss 1 /1 besatt
Mills AS
Berry Packaging Norway AS, Avd  Kambo 1/ 1 besatt
Kronos Titan AS
Norske Skog Saubrugs 2/ 2 besatt
Nexans, Avd Langhus 1
DYNATEC AS  1/ 1 besatt
KROHNE Instrumentation
Unger AS  1/ 1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
Aasen Dreierverksted AS, Ski
Adigo Mekatronikk AS 1
Dynatec SMV 1/1 besatt
Mekanisk service Halden 1
Vatvedt Industri AS 1/1 besatt
Seal Engineering AS 1/ besatt
Biocontrol AS 1/1 besatt
Profesjonell Mekanikk AS 1/1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
Nexans Norway AS 1/1 besatt
Borregaard AS 2/1 besatt
Glava AS 1/1 besatt
Norske Skog Saubrugs 1/1 besatt
VPK Peterson Packaging AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Stena Recycling AS
Frevar IKS
Metallco AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Glomma Papp AS
VPK Peterson AS Se produksjonsteknikk
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 3/ 3 besatt
Askim Mekaniske Verksted AS 2/ 1 besatt
Berry Packaging NorwayAS (Promens Kambo) 1/1 besatt
Nexans, Avd Langhus 1/1 besatt
SFR Søndre Follo Renseanlegg IKS 1/1 besatt
Mekanisk Service Halden As 1/1 besatt
Nexans Norway AS, Avd Halden 1/1 besatt
Norske Skog Saugbrugs 4/1 besatt
Kronos Tians AS 1/ 1 besatt
Sea-Tek 1/1 besatt
KSB Norge AS 1/1 besatt
Biocontrol AS, Rakkestad 1
Dynatec SMV 1/1 besatt
Unger AS
Felleskjøpet Agri SA, Avd Kambo 2/2 besatt
Glava AS 1/1 besatt
Idun Industri AS, Avd Rakkestad 1/1 besatt
Nordic Paper 1/1 besatt
NTP Products AS 1/1 besatt
Hydema AS 1/1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
Assemblin AS 1
Borregaard AS 2/1 besatt
Brattås 3/ 3 besatt
Rør & Sveiseservice As 1/1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
Servi AS
Slåttland Mekaniske Industri AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 15/ 15 besatt
Denofa AS 2/ 1 besatt
Nordic Paper As 2/ 2 besatt
Kronos Titan AS 3/3 besatt
Norske Skog Saugbrugs 15/ 7 besatt
Unger Fabrikker AS 2/ 1 besatt
Rockwool AS 3/ 3 besatt
Frevar KF 1/1 besatt
Søndre Follo Renseanlegg IKS 1/1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
Askim Kjøleservice 2/2 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 1
Denofa
Unger 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 1/1 besatt
Felleskjøpet Agri, avd. Kambo
Fresenius Kabi AS
Norske Skog Saugbrugs AS 1/ 1 besatt
Nordic Paper AS 1/ 1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
Lexow AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Sea-Tek AS 1/1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
IKM Inspection AS, Avd Fredrikstad 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Askim Mekaniske Verksted AS 1
Hydema AS 1/1 besatt
Borregaard AS 1
Jotne Ankers AS, Tistedal
Mekanisk Service Halden As 1/1 besatt
Slåttland AS
Noble Installation AS
Brattås AS 1
Dynatec SMV 1
Vatvedt Industri AS 2/2 besatt
Ernex 1 /1 besatt
Mjørud AS 1 /1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
AXXE AS 1/1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
Berry Packaging Norway AS (Promens Kambo)
Aker Solutions AS
Leca Norge AS, Avd  Borge 1/1 besatt
Glava AS 2/ 1 besatt
VPK Peterson, Halden 2/1 besatt
Sew Eurodrive AS 1/1 besatt
Felleskjøpet Agri SA, Avd Kambo 2/2 besatt
Mills AS 1/ 1 besatt
Fresenius Kabi Norge AS 4/1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
NIM Stålbygg AS, Skiptvet
Askim Mekaniske Verksted AS
Dynatec SMV 1
Metacon AS 1
Kynningsrud Fundamentering AS 1/1 besatt
Hansen sveis og montering 2
Bygg teknisk stål AS 1/ 1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
Husqvarna Norge AS

Læreplasser

Opplæringsloven § 4-2 Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandiaten

«Lærlingen og lærekandidaten har rett til opplæring i samsvar med lærekontrakten og opplæringskontrakten. Lærlingen og lærekandidaten er arbeidstakarar i den bedrifta dei har teikna arbeidsavtale med og er plasserte i, med dei rettane og pliktene som følgjer av lover og tariffavtalar. Der lærlingar og lærekandidatar har teikna både arbeidsavtale og lærekontrakt eller opplæringskontrakt med same part, kan arbeidsavtalen likevel ikkje hevast utan at lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast etter § 4-5 tredje leddet og § 4-6 siste leddet. Når læretida etter kontrakten er over, eller når kontrakten blir heva etter § 4-6, fell også arbeidsavtalen bort. Dersom lærlingen eller lærekandidaten skal halde fram i bedrifta, må ein ny arbeidsavtale inngåast.»

Søknad om læreplass

OKIndustri sørger for at de rette bedriftene får din søknad. Du trenger derfor bare å sende en søknad til OKIndustri. Skal du søke bedrifter som ikke er medlem i OKIndustri må de sende en egen søknad dit.
Det vil være bedriftene som kaller søkere inn til intervju. OKIndustri har ikke anledning til å besvare alle mottatte søknader skriftlig. De som alt har lever søknad til OKIndustri behøver IKKE å sende ny søknad.
NB eget søknadsskjema til Borregaard, se under.