Nye læreplasser

Nye læreplasser blir lagt til i januar / februar 2021.
Listen oppdateres fortløpende med nye læreplasser.
Søknadsskjema nederst på denne siden.
NB! Eget skjema for søkere til Borregaard!

Velg lærefag

Under kan du se bedrifter og antall ledige læreplasser

Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 2
Goodtech AS, Moss 1
Mills AS 1
Berry Packaging Norway AS, Avd  Kambo 1
Kronos Titan AS 1
Norske Skog Saubrugs 2
Fresenius Kabi AS
Nordic Paper AS
KROHNE Instrumentation 1
Unger AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Aasen Dreierverksted AS, Ski
Tronrud Engineering Moss AS
Dynatec SMV
Mekanisk service Halden 1
Vatvedt Industri AS 1
Seal Engineering AS 1
Sørlie Verktøyindustri AS 1
Noble Installation  AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Nexans Norway AS 1
Borregaard AS 2
Glava AS 1
Norske Skog Saubrugs 1
AS Rockwool
Lærebedrift Antall lærlinger
Stena Recycling AS
Frevar IKS
Metallco AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Glomma Papp AS 3
Peterson Packaging
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 3
Askim Mekaniske Verksted AS 2
Berry Packaging NorwayAS (Promens Kambo) 2
Mills AS 1
SFR Søndre Follo Renseanlegg IKS 1
Mekanisk Service Halden As 1
Nexans Norway AS, Avd Halden 2
Norske Skog Saugbrugs 4
Kronos Tians AS 1
Sea-Tek 1
KSB Norge AS 1
Busch Vakuumteknikk AS 1
Dynatec SMV 1
Unger AS 1
Felleskjøpet Agri SA, Avd Kambo 2
Glava AS 1
Idun Industri AS, Avd Rakkestad 1
Nordic Paper 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Assemblin AS 1
Borregaard AS 2
Brattås 2
Rør & Sveiseservice As 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Servi AS
Slåttland Mekaniske Industri AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 15
Denofa AS 2
Nordic Paper As 2
Kronos Titan AS 3
Norske Skog Saugbrugs 15
Unger Fabrikker AS 2
Søndre Follo Renseanlegg IKS
Movar IKS
Lærebedrift Antall lærlinger
Askim Kjøleservice
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 1
Denofa
Unger 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 1
Felleskjøpet Agri, avd. Kambo
Fresenius Kabi AS
Norske Skog Saugbrugs AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Lexow AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Engelsviken Slipp AS
Lærebedrift Antall lærlinger
IKM Inspection AS, Avd Fredrikstad 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Askim Mekaniske Verksted AS 1
Hydema AS 1
Borregaard AS 1
Jotne Ankers AS, Tistedal 1
Mekanisk Service Halden As 1
Slåttland AS 1
Noble Installation AS
Brattås AS 1
Dynatec SMV 1
Vatvedt Industri AS 2
Ernex 2
Lærebedrift Antall lærlinger
AXXE AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Berry Packaging Norway AS (Promens Kambo) 1
Aker Solutions AS
Leca Norge AS, Avd  Borge 1
Glava AS 2
VPK Peterson, Halden 2
Profesjonell Mekanikk AS
Felleskjøpet Agri SA, Avd Kambo 1
Mills AS 1
Fresenius Kabi Norge AS 4
Lærebedrift Antall lærlinger
NIM Stålbygg AS, Skiptvet 1
Askim Mekaniske Verksted AS 1
Dynatec SMV 1
Metacon AS 1
Kynningsrud Fundamentering AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Husqvarna Norge AS

Læreplasser

Opplæringsloven § 4-2 Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandiaten

«Lærlingen og lærekandidaten har rett til opplæring i samsvar med lærekontrakten og opplæringskontrakten. Lærlingen og lærekandidaten er arbeidstakarar i den bedrifta dei har teikna arbeidsavtale med og er plasserte i, med dei rettane og pliktene som følgjer av lover og tariffavtalar. Der lærlingar og lærekandidatar har teikna både arbeidsavtale og lærekontrakt eller opplæringskontrakt med same part, kan arbeidsavtalen likevel ikkje hevast utan at lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast etter § 4-5 tredje leddet og § 4-6 siste leddet. Når læretida etter kontrakten er over, eller når kontrakten blir heva etter § 4-6, fell også arbeidsavtalen bort. Dersom lærlingen eller lærekandidaten skal halde fram i bedrifta, må ein ny arbeidsavtale inngåast.»

Søknad om læreplass

OKIndustri sørger for at de rette bedriftene får din søknad. Du trenger derfor bare å sende en søknad til OKIndustri. Skal du søke bedrifter som ikke er medlem i OKIndustri må de sende en egen søknad dit.
Det vil være bedriftene som kaller søkere inn til intervju. OKIndustri har ikke anledning til å besvare alle mottatte søknader skriftlig. De som alt har lever søknad til OKIndustri behøver IKKE å sende ny søknad.
NB eget søknadsskjema til Borregaard, se under.