Nye læreplasser

Nye læreplasser blir lagt til i januar / februar 2018
Søknadsskjema nederst på denne siden
NB! Eget skjema for søkere til Borregaard!

Velg lærefag

Under kan du se bedrifter og antall ledige læreplasser

Automatiker

Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 2
Glava 1
Mills AS 1
Jackon AS 1
Kronos Titan AS 1
Norske Skog Saubrugs 2
Fresenius Kabi AS 1

CNC-Operatør

Lærebedrift Antall lærlinger
Noble Installation AS 1
JOTNE MEKANISKE VERKSTEDER AS 1
Tronerud Engineering Moss 1
Mekanisk service Halden 1
Sleipner 2

Elektriker

Lærebedrift Antall lærlinger
NEXANS NORWAY AS 1
Borregaard AS 2
Glomma Papp 1
Norske Skog Saubrugs 2

Gjenvinningsfaget

Lærebedrift Antall lærlinger
Stena Recycling AS 1

Grafisk Produksjonsteknikk

Lærebedrift Antall lærlinger
Glomma Papp AS 2
Peterson Packaging 0

Industrimekaniker

Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 3
Engelsviken Slipp AS1 1
Kronos Titan AS 2
GLAVA AS 1
FELLESKJØPET AGRI SA, AVD KAMBO 1
Mekanisk Service Halden As 1
NEXANS NORWAY AS 1
Norske Skog Saubrugs 3
Sentralvaskeriet for Østlandet A/S 1
Sea-Tek 1
Servi Hydranor AS 1
VM SVEIS OG MONTERING AS 1

Industrirørleggerfaget

Lærebedrift Antall lærlinger
Assemblin AS 1
Borregaard AS 2
Brattås 0

Industrimontør

Lærebedrift Antall lærlinger
Haby AS 1

Kjemiprosess

Lærebedrift Antall lærlinger
AS Rockwool 4
Borregaard AS 12
Denofa AS 2
Nordic Paper As 2
Kronos Titan AS 2
Norske Skog Saubrugs 14
Unger Fabrikker AS 0

Laborant

Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 1
Denofa 1

Logistikkoperatør

Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 1
FELLESKJØPET AGRI SA, AVD KAMBO 1
Fresenius Kabi AS 1

Låsesmedfaget

Lærebedrift Antall lærlinger
Lexow AS 1

Motormekaniker

Lærebedrift Antall lærlinger
Engelsviken Slipp AS 1

Platearbeider

Lærebedrift Antall lærlinger
VM SVEIS OG MONTERING AS 1
BT Stål AS 1
BAASTAD MEKANISKE AS 1
Mjørud 1
Mekanisk Service Halden As 1
Slåttland Mekaniske Industri AS 1
Torp Mek. Verksted A/S 1

Produksjonsteknikkfaget

Lærebedrift Antall lærlinger
RPC KAMBO 1
Tronerud Engineering Moss 1
Jackon AS 2
GLAVA AS 1
Fresenius Kabi AS 1
Mills AS 1

Sveisefaget

Lærebedrift Antall lærlinger
Aker Solution 1
Assemblin 1
NIM Stålbygg AS 2

Læreplasser

Opplæringsloven § 4-2 Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandiaten

«Lærlingen og lærekandidaten har rett til opplæring i samsvar med lærekontrakten og opplæringskontrakten. Lærlingen og lærekandidaten er arbeidstakarar i den bedrifta dei har teikna arbeidsavtale med og er plasserte i, med dei rettane og pliktene som følgjer av lover og tariffavtalar. Der lærlingar og lærekandidatar har teikna både arbeidsavtale og lærekontrakt eller opplæringskontrakt med same part, kan arbeidsavtalen likevel ikkje hevast utan at lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast etter § 4-5 tredje leddet og § 4-6 siste leddet. Når læretida etter kontrakten er over, eller når kontrakten blir heva etter § 4-6, fell også arbeidsavtalen bort. Dersom lærlingen eller lærekandidaten skal halde fram i bedrifta, må ein ny arbeidsavtale inngåast.»

Søknad om læreplass

OKIndustri sørger for at de rette bedriftene får din søknad. Du trenger derfor bare å sende en søknad til OKIndustri. Skal du søke bedrifter som ikke er medlem i OKIndustri må de sende en egen søknad dit.
Det vil være bedriftene som kaller søkere inn til intervju. OKIndustri har ikke anledning til å besvare alle mottatte søknader skriftlig. De som alt har lever søknad til OKIndustri behøver IKKE å sende ny søknad.

SØKNADSFRIST 20. FEBRUAR