Nye læreplasser

Nye læreplasser blir lagt til i januar / februar 2020.
Listen oppdateres fortløpende med nye læreplasser.
Søknadsskjema nederst på denne siden.
NB! Eget skjema for søkere til Borregaard!

Velg lærefag

Under kan du se bedrifter og antall ledige læreplasser

Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 2
Glava
Mills AS 1
Jackon AS
Kronos Titan AS 1
Norske Skog Saubrugs 2
Fresenius Kabi AS
Nordic Paper AS 1
KROHNE Instrumentation
Salatmestern
Lærebedrift Antall lærlinger
Aasen Dreierverksted AS, Ski 1
Tronrud Engineering Moss AS 1
Dynatec SMV
Mekanisk service Halden 1
Folla Tech Vestby AS 1
Seal Engineering AS 1
Tronrud Engineering AS
Noble Installation  AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Nexans Norway AS
Borregaard AS 2
Frevar IKS 1
Norske Skog Saubrugs 3
AS Rockwool
Lærebedrift Antall lærlinger
Stena Recycling AS
Frevar IKS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Glomma Papp AS 3
Peterson Packaging
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 3
Leca Norge AS, Avd Borge 1
Berry M&H (Promens Kambo) 1
Servi AS 1
Aker Solutions AS 1
Mekanisk Service Halden As 1
Nexans Norway AS, Avd Halden 1
Norske Skog Saubrugs 4
Kronos Tians AS 2
Sea-Tek 1
Fimamec AS 1
VM Sveis og Montering AS
Mills AS Fredrikstad 1
KSB NORGE AS 1
Engelsviken Slipp 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Assemblin AS 1
Borregaard AS 2
Brattås 4
Rør & Sveiseservice As 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Haby AS
Slåttland Mekaniske Industri AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 14
Denofa AS 2
Nordic Paper As 2
Kronos Titan AS 1
Norske Skog Saubrugs 15
Unger Fabrikker AS 2
Søndre Follo Renseanlegg IKS 1
Movar IKS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Askim Kjøleservice
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 1
Denofa
Unger 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 2
Felleskjøpet Agri, avd. Kambo
Fresenius Kabi AS
Norske Skog Saugbrugs AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Lexow AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Engelsviken Slipp AS
Lærebedrift Antall lærlinger
IKM Inspection AS, Avd Fredrikstad
Lærebedrift Antall lærlinger
VM Sveis og Montering AS
Borregaard AS 1
Mjørud AS 1
Dynatec SMV
Mekanisk Service Halden As 1
Slåttland AS 1
Noble Installation AS
Brattås AS 1
Ernex 1
Jotne Ankers AS, Tistedal 1
Lærebedrift Antall lærlinger
AXXE AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Berry M&H (Promens Kambo) 1
Aker Solutions AS 2
Sew-Eurodrive AS 1
Glava AS 2
Tronrud Engineering Moss AS 1
Profesjonell Mekanikk AS
Felleskjøpet
Mills AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Aker Solution 1
Folla Tech Vestby AS 1
BT Stål AS 1
Metacon AS 1
VM Sveis og Montoreting AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Husqvarna Norge AS

Læreplasser

Opplæringsloven § 4-2 Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandiaten

«Lærlingen og lærekandidaten har rett til opplæring i samsvar med lærekontrakten og opplæringskontrakten. Lærlingen og lærekandidaten er arbeidstakarar i den bedrifta dei har teikna arbeidsavtale med og er plasserte i, med dei rettane og pliktene som følgjer av lover og tariffavtalar. Der lærlingar og lærekandidatar har teikna både arbeidsavtale og lærekontrakt eller opplæringskontrakt med same part, kan arbeidsavtalen likevel ikkje hevast utan at lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast etter § 4-5 tredje leddet og § 4-6 siste leddet. Når læretida etter kontrakten er over, eller når kontrakten blir heva etter § 4-6, fell også arbeidsavtalen bort. Dersom lærlingen eller lærekandidaten skal halde fram i bedrifta, må ein ny arbeidsavtale inngåast.»

Søknad om læreplass

OKIndustri sørger for at de rette bedriftene får din søknad. Du trenger derfor bare å sende en søknad til OKIndustri. Skal du søke bedrifter som ikke er medlem i OKIndustri må de sende en egen søknad dit.
Det vil være bedriftene som kaller søkere inn til intervju. OKIndustri har ikke anledning til å besvare alle mottatte søknader skriftlig. De som alt har lever søknad til OKIndustri behøver IKKE å sende ny søknad.
NB eget søknadsskjema til Borregaard, se under.