Nye læreplasser

Nye læreplasser blir lagt til i januar / februar 2024.
Listen oppdateres fortløpende med nye læreplasser.
Søknadsskjema nederst på denne siden.

NB! Eget skjema for søkere til Borregaard og Norske Skog Saugbrugs. Se nederst på siden.

Velg lærefag

Under kan du se bedrifter og antall ledige læreplasser

Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 2/ 1 besatt  søk her
Mills AS
HP Halden Pharma AS
Sew – Eurodrive AS 1
Kronos Titan AS
Norske Skog Saubrugs Søk her
Nexans, Avd Langhus 1/1 besatt
Berry Norway Containers AS, Avd Kambo 1
KROHNE Instrumentation
Unger AS  1/1 besatt
VPK Pack Tech
GLAVA AS
Nordic Paper AS 1/1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
Aasen Dreierverksted AS, Ski 1/1 besatt
Raabakk Manufactoring AS, Rolvsøy 1
Dynatec SMV 1
Mekanisk service Halden 1/1 besatt
Noble Installation AS 1/1 besatt
Seal Engineering AS 2/2 Besatt
Sørlie Verktøyindustri AS 1
Sleipner AS 1/1 Besatt
Mjørud AS 1
Institutt for Energiteknikk (IFE, Avd Halden) 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Aker Solution Subsea, Avd Moss
Borregaard AS 2/2 besatt   søk her
VPK Peterson Group AS, Halden 1
Norske Skog Saubrugs 2 /2 Besatt  Søk her
Kronos Titan AS
Nexans Norway avd. Halden 1/1 Besatt
Nordic Paper AS
Jøtul AS 1
Rockwool 1
Glava AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Stena Recycling AS 2  lærlinger Jobb hos oss | Stena Recycling      2 plasser er besatt
Frevar IKS
Indre Østfold Renovasjon IKS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Glomma Papp AS
VPK Peterson AS
Møklegaard Printshop AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 3/3 besatt   søk her
Askim Mekaniske Verksted AS  1/1 Besatt
VPK Peterson Group AS, Halden 1
Aker Solution Subsea, Avd Moss 1
Berry Norway Containers AS, Avd Kambo 1
Mekanisk Service Halden As 1/1 besatt
Nexans Norway AS, Avd Halden 2/2 Besatt
Nexans Norway AS, Avd Langhus
Norske Skog Saugbrugs  2/1 Besatt  Søk her
Kronos Titnan AS
Jøtul AS
Engelsviken Slipp AS
Servi AS 1
Dynatec SMV 1
Kaeser Kompressorer AS
KSB Norge AS
Glava AS 2 /1 Besatt
Sea-Tek AS 1
Nordic Paper 1
Busch Vakuum Solutions  Norway AS 1/1 Besatt
As OM BE Plast
Torp Mek Verksted
Unger Fabrikker 1
Frevar KF 1
VOITH HYDRO Avd. Fredrikstad 2/2 Besatt
Rockwool 1
Pumpe og maskinteknikk AS
Mills AS
Konecranes AS, Fredrikstad 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Assemblin AS 1/1 besatt
Borregaard AS 1/1 Besatt søk her
Brattås 4/5 Besatt
Rør & Sveiseservice As 1
Kronos Titan AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Slåttland Mekaniske Industri AS 2 (2 besatt)
Lærebedrift Antall lærlinger
Axxe AS, Halden 1 søk her
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 17 søk her
Denofa AS 2
Nordic Paper As 2
Kronos Titan AS 3/3 besatt
Norske Skog Saugbrugs 12 Søk her
Unger Fabrikker AS 2
Rockwool AS 2
MOVAR
Frevar KF  1
Lærebedrift Antall lærlinger
Askim Kjøleservice
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS søk her
Norske Skog Saugbrugs Søk Her
Unger 1/1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 2 søk her
Axxe AS
Norske Skog Saugbrugs AS 1 Søk her
Nordic Paper AS 1
Sew Eurodrive AS
Glomma Papp
Lærebedrift Antall lærlinger
Lexow AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Sea-Tek AS
Engelsviken Slipp AS
Lærebedrift Antall lærlinger
IKM Inspection AS, avd. Rakkestad
Aker Solution AS, Moss
Lærebedrift Antall lærlinger
Askim Mekaniske Verksted AS
Vatvedt Industri AS 2
Borregaard AS 1 søk her
Jotne Ankers AS, Tistedal 1
Mekanisk Service Halden As 1/1 besatt
Torp Mek. Verksted  1/1 Besatt
Spilde Mekaniske Verksted AS 1
Brattås AS 2
Dynatec SMV 1
Noble  Istallation AS 1/1 Besatt
Ernex 1
Mjørud AS 1/1  besatt
Glomsrød Mekanisk Verksted AS
Baastad Mekaniske
Lærebedrift Antall lærlinger
AXXE AS 1/1 besatt
Lærebedrift Antall lærlinger
Østfoldkorn SA, Avd Sarpsborg 1
HP Halden Pharma AS 3/2 Besatt
BEFORM, avd Fredrikstad
Aker Solutions Subsea, Avd Moss 2
Tronrud Engineering Moss AS 3
Glava AS 3/3 Besatt
VPK Peterson Group AS, Halden 2
Nexans AS Halden 2 /1 Besatt
Felleskjøpet Agri SA, Avd Kambo
Mills AS
Saint-Globain Byggevarer (Gyproc) 1
Glomma Papp 3/ 3 besatt
SEW – Eurodrive AS 1
Berry Packaging Norway AS, Avd Kambo
As OM BE Plast
LÆREBEDRIFT ANTALL LÆRLINGER
Norske Skog Saugbrugs søk her
Axxe AS, Halden
SEW Eurodrive AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Slåttland Mekaniske Industri AS 1/1 besatt
Metacon A/S 2
Hansen sveis og montering AS 1
Mekanisk Service, Halden
Mjørud AS 1
Aker Solution Subsea, Avd Moss 1
Torp Mek. Verksted 1 /1 Besatt
Bygg teknisk stål AS
Jotne Ankers AS, Avd Tistedal
Brattås AS
Lærebedrift Antall lærlinger
BEFORM, avd Halden
BEFORM, avd Fredrikstd
As OM BE Plast
LÆREBEDRIFT ANTALL LÆRLINGER
Kymar AS

Læreplasser

Opplæringsloven § 4-2 Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandiaten

«Lærlingen og lærekandidaten har rett til opplæring i samsvar med lærekontrakten og opplæringskontrakten. Lærlingen og lærekandidaten er arbeidstakarar i den bedrifta dei har teikna arbeidsavtale med og er plasserte i, med dei rettane og pliktene som følgjer av lover og tariffavtalar. Der lærlingar og lærekandidatar har teikna både arbeidsavtale og lærekontrakt eller opplæringskontrakt med same part, kan arbeidsavtalen likevel ikkje hevast utan at lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast etter § 4-5 tredje leddet og § 4-6 siste leddet. Når læretida etter kontrakten er over, eller når kontrakten blir heva etter § 4-6, fell også arbeidsavtalen bort. Dersom lærlingen eller lærekandidaten skal halde fram i bedrifta, må ein ny arbeidsavtale inngåast.»

Søknad om læreplass

OKIndustri sørger for at de rette bedriftene får din søknad. Du trenger derfor bare å sende en søknad til OKIndustri. Skal du søke bedrifter som ikke er medlem i OKIndustri må de sende en egen søknad dit.
Det vil være bedriftene som kaller søkere inn til intervju. OKIndustri har ikke anledning til å besvare alle mottatte søknader skriftlig. De som alt har lever søknad til OKIndustri behøver IKKE å sende ny søknad.
NB…. EGEN SIDE FOR SØKNADER TIL BORREGAARD OG NORSKE SKOG SAUGBRUGS, SE UNDER.