Nye læreplasser

Nye læreplasser blir lagt til i januar / februar 2019.
Listen oppdateres fortløpende med nye læreplasser.
Søknadsskjema nederst på denne siden.
NB! Eget skjema for søkere til Borregaard!

Velg lærefag

Under kan du se bedrifter og antall ledige læreplasser

Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 2
Glava
Mills AS 1
Jackon AS
Kronos Titan AS
Norske Skog Saubrugs 2
Fresenius Kabi AS 2
Nordic Paper AS 2
KROHNE Instrumentation 1
Salatmestern 1
Lærebedrift Antall lærlinger
BIOCONTROL AS 1
Seal Engineering AS 2
Dynatec SMV 1
Mekanisk service Halden 1
Stabil Verktøyindustri 1
Sørlie Verktøyindustri AS 1
Tronrud Engineering AS 1
Noble Installation  AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Nexans Norway AS 1
Borregaard AS 2
Glomma Papp
Norske Skog Saubrugs 2
AS Rockwool 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Stena Recycling AS 1
Frevar IKS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Glomma Papp AS 3
Peterson Packaging
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 4
NTP Products AS 1
Kemira Chemicals AS 1
Idun Industri As, Rakkestad 1
Aker Solutions AS 1
Mekanisk Service Halden As 1
Nexans Norway AS, Avd Langhus 1
Norske Skog Saubrugs 4
Dynatec SMV 1
Sea-Tek 1
Biocontrol AS 1
VM Sveis og Montering AS 1
Torp Mekaniske Verksted 1
Frevar IKS 1
AS Rockwool
Lærebedrift Antall lærlinger
Assemblin AS 1
Borregaard AS 2
Brattås 3
Lærebedrift Antall lærlinger
Haby AS 1
Slåttland Mekaniske Industri AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 14
Denofa AS 2
Nordic Paper As1 1
Kronos Titan AS 2
Norske Skog Saubrugs 12
Unger Fabrikker AS 1
Seal Engineering AS 1
Movar IKS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Askim Kjøleservice 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 1
Denofa 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Borregaard AS 1
Felleskjøpet Agri, avd. Kambo
Fresenius Kabi AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Lexow AS
Lærebedrift Antall lærlinger
Engelsviken Slipp AS
Lærebedrift Antall lærlinger
IKM Inspection AS, Avd Fredrikstad 1
Lærebedrift Antall lærlinger
VM Sveis og Montering AS 2
Borregaard AS 1
Baastad Mekaniske AS 2
Dynatec SMV 1
Mekanisk Service Halden As 1
Kynningsrud Prefab AS 1
Noble Installation AS 1
Brattås AS 1
Spilde Mek AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
AXXE AS 2
Lærebedrift Antall lærlinger
RPC  PROMENS KAMBO 2
Tronrud Engineering Moss 1
KATOPLAST AS 1
GLAVA AS 2
Fresenius Kabi AS 3
Profesjonell Mekanikk AS 1
Felleskjøpet 1

2

Lærebedrift Antall lærlinger
Aker Solution 2
Kynningsrud Fundamentering AS 1
Teknotherm Marine AS 1
VM Sveis og Montoreting AS 1
Lærebedrift Antall lærlinger
Husqvarna Norge AS 1

Læreplasser

Opplæringsloven § 4-2 Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandiaten

«Lærlingen og lærekandidaten har rett til opplæring i samsvar med lærekontrakten og opplæringskontrakten. Lærlingen og lærekandidaten er arbeidstakarar i den bedrifta dei har teikna arbeidsavtale med og er plasserte i, med dei rettane og pliktene som følgjer av lover og tariffavtalar. Der lærlingar og lærekandidatar har teikna både arbeidsavtale og lærekontrakt eller opplæringskontrakt med same part, kan arbeidsavtalen likevel ikkje hevast utan at lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast etter § 4-5 tredje leddet og § 4-6 siste leddet. Når læretida etter kontrakten er over, eller når kontrakten blir heva etter § 4-6, fell også arbeidsavtalen bort. Dersom lærlingen eller lærekandidaten skal halde fram i bedrifta, må ein ny arbeidsavtale inngåast.»

Søknad om læreplass

OKIndustri sørger for at de rette bedriftene får din søknad. Du trenger derfor bare å sende en søknad til OKIndustri. Skal du søke bedrifter som ikke er medlem i OKIndustri må de sende en egen søknad dit.
Det vil være bedriftene som kaller søkere inn til intervju. OKIndustri har ikke anledning til å besvare alle mottatte søknader skriftlig. De som alt har lever søknad til OKIndustri behøver IKKE å sende ny søknad.
NB eget søknadsskjema til Borregaard, se under.