Innlegg

Kurs i tegningsfortåelse

OKIndustri har nå gjennomført kurs i tegningsforståelse for våre lærlinger.