Emmy og Christian på kurs med OKIndustri!

Emmy Kristine Lindeløff Rustad er TAF-Lærling i kjemiprosess på Borregaard, og Christian Traagstad er læring i Industrimekanikerfaget på Dynatec SMV i Askim. De skal begge opp til fagprøve nå til sommeren.

Hvert år arrangerer OKIndustri i samarbeid med KSB et to-dagers kurs i pumper og tetninger. Disse to lærlingene har forskjellig bakgrunn, og ganske så forskjellig hverdag, så hva er det som får disse til å melde seg på dette kurset?

Vi har det i læreplanen i Industrimekanikerfaget, sier Christian, og på Dynatec SMV blir det ikke så mye skruing på pumper. Det er derfor viktig for meg å heve kompetansen på dette området. Jeg synes dessuten at temaet er interessant og kurset har i så måte vært meget lærerikt.

Emmy jobber i prosessindustrien og omgås pumper i det daglige, men ville gjerne få mer helhetsforståelse av pumpedriftene. På skiftet hun jobber går de kontrollrunder i fabrikken, og da er det viktig å ha forståelse for virkemåten til de forskjellige komponentene i produksjonen. Hun ønsker også å kunne foreta enkel feilsøking selv, slik at rapporteringen til vedlikeholdsavdelingen blir så riktig som mulig.

De var begge overrasket over hvor mange forskjellige pumper og tetningstyper som finnes, og hvor viktig det var at dette blir riktig driftet for å unngå havarier på pumpen eller tetningen.

Siden Emmy er TAF-lærling vil hun i tillegg til fagbrevet, også ha tilegnet seg spesiell studiekompetanse når læretiden er over til sommeren. Hun ønsker seg videre på skole, men er fortsatt ikke sikker på hvilken retning hun vil velge.

Christian håper på fast jobb på som industrimekaniker ved Dynatec SMV etter læretiden. Hvis han får muligheten, kunne han også tenke seg å ta et fagbrev til i bedriften.