Grunnkurs ledelse, nettkurs med støtteundervisning

OKIndustri arrangerte fra september 2016 til mai 2017 Norsk Industris «Grunnkurs ledelse». Gjennomføring av støtteundervisning ble gjort av Bernt Kr. Berntsen, som har mange års erfaring med gjennomføring av GKL i flere industribedrifter.

Fv: Skjalg Sannes, Trond Rødven

Vi har spurt deltageren Skjalg Sannes fra NTP i Fredrikstad og Trond Rødven fra Axxe i Halden om deres erfaring med kurset i fjor.

Hva er hovederfaringen fra kurset, Skjalg: «Har tidligere gått andre typer lederkurs, men GKL er et mer omfattende kurs som mer målrettet behandlet de viktigste temaene jeg kommer borti som førstelinjeleder. De har gitt meg viktig påfyll hvor vi har koblet teori mot egen praksis. Det har derfor vært enklere å få inn lærestoffet.»

Trond, i hvor stor grad var støtteundervisningen viktig: «For egen del ville jeg slitt mye mer med å fullføre. Jeg hadde heller ikke fått det samme ut av kurset alene siden vi nå både fikk diskutert temaene i felleskap og dratt nytte av Bernts kompetanse både i fag som veileder».

Dette er et omfattende kurs med til sammen åtte fag og oppgaveleveringer. Er det verdt all jobb og ville dere anbefale andre å ta kurset?

Skjalg: «Det var mye jobb, men siden Bernt var såpass målrettet i samlingene gikk det lettere enn jeg hadde trodd. Åtte samlinger på fire timer som vi arrangerte på deltagerbedriftene, var nyttige og tida gikk egentlig alt for fort». Trond: «Er enig med Skjalg og jeg synes dette er et kurs som passer veldig godt for folk som har lederoppgaver uten tidligere opplæring. Jeg vil anbefale folk i egen bedrift til å ta kurset og anbefaler også andre å gjøre det».