Kurs i Pumper og tetninger

OKIndustri har akkurat avsluttet vårt to-dagers kurs i pumper og tetninger. 24 deltagere var med, og de representerte fire forskjellige fag. Industrimekaniker, Automatisering, Kjemiprosess og produksjonsteknikk. Kurset ble holdt av KSB, en av Norges største pumpeleverandører til industri og VVS.

Vi tok en prat med to av deltagerne, Jørgen Jahren Mathisen, som er lærling på Borregaard i industrimekanikerfaget. Han skrur på pumper nesten daglig, men hadde stor nytte av å lære mer om de forskjellige pumpetypene og deres virkemåte. Fikk gode råd og tips om hva som er viktig å tenke på både ved demontering og montering. My kan gå galt, og det kan fort bli store ekstrakostnader ved en liten feil.

Jonas Johansen er læring ved Peterson Packtech, hvor han for det meste holder på med pakkelinjer for industrien. Faget har også mye styring og regulering av pumpedrifter gjennom automatventiler og hastighetsregulering av pumpemotorer, og Jonas mener han fikk ny kunnskap om virkemåte, og ikke minst hva komponenter som ventiler før og etter pumpen har av betydning for at en pumpe går bra og ikke havarerer.

Pumpehavarier skyldes ofte feil drift, vedlikehold, eller feilinstallasjon, og disse temaene var også en del av kurset, noe de synes var interessant og lærerikt. Det at kurset var praktisk rettet med mye skruing, satt de også pris på, slik at det ikke bare blir to dager med teori.