Noe nytt hver dag – ute i arbeidslivet

   

  • Jeg opplever varierte dager og lærer mye gjennom egne erfaringer. På en arbeidsplass  er det greit å komme med egne meninger og du slipper å få alt ”trøkt nedover deg”!

19 – åringen Daniel Telle er en av mange lærlinger på Norske Skog Saugbrugs i Halden. Han kommer fra Tip-linja på Porsnes og er godt i gang med ”å gå gradene” for å ta fagbrev i kjemiprosess.

Han arbeider skift på PM6, en av verdens mest effektive maskiner for produksjon av papir til magasiner som trykkes i millionopplag i Europa og USA. Her er det ”high tech”-miljø for en ungdom som ønsker å lære.

  • Det er greit nok med teori, men det er helt noe annet å oppleve hva som skjer. Da er først da du virkelig skjønner hva som skjer, liksom. Praksis må til og det blir det mye av når du jobber skift. Det var litt uvant , men jeg har lært meg å planlegge slik at jeg også får noe ut av fritiden, sier Daniel.

Arbeidsliv og skolegang er to helt forskjellige ting. – Ute på en jobb må du innordne deg systemer, men du blir en del av et lag som forstår hvorfor det må være sånn. HMS, sikkerheten vår, er en viktig del av både arbeidsdagen og fritida. Det er bare sånn det må være, mener han.

Det er viktig for samfunnet, for oss alle, at vi har industribedrifter. – Jeg har vokst opp med slektninger som har kunnet gi meg svar når jeg har spurt om ting rundt industrien og det har gjort meg interessert. Flere av skolekameratene mine er også lærlinger på Saugbrugs. Og det er på skiftlaget du får arbeidskollegaer som du kan skape et godt arbeidsmiljø sammen med. Og det er bare fint dersom det også er noen jenter. Bare mannfolk  er historie – og kjedelig, synes jeg.

Daniel tenker seg å gå videre når han får fagbrev om drøyt ett år. – Jeg vil skaffe meg mer kunnskap for å kunne bli ingeniør. Kanskje innen råstoff. Det er jo så mange nye produkter som etter hvert kan bli laget fra tømmerstokken, sier Daniel og tenker på alle prosjektene som er i gang for å utvikle nye produkter basert på trefiber.

Norske Skog Saugbrugs AS

Faktaboks

  • En av verdens største produsenter av magasinpapir
  • Produksjonskapasitet: 450.000 tonn
  • Hovedmarkeder: Europa og Nord Amerika
  • Omsetning: 2.1 milliarder NOK
  • Antall ansatte: 450
  • Lærlinger: 40/50

Stor sannsynlighet for fast ansettelse etter vel gjennomført læretid