Alltid maskiner!

  

Jeg har alltid vært interessert i maskiner. Først var det mopeder på gårdsplassen hjemme, så ble det ATV og nå båt og vannscooter. For meg var det helt naturlig å satse på fagbrev som industrimontør. 19 år gamle Marius Aandstad fra Trøgstad er i sitt 2. lærlingeår hos Slåttland mekaniske i Rakkestad.
Hobby og jobb går derfor litt i ett hos Marius. – Ja, jeg har drevet mye på fritida med å tegne og konstruere i 3D og har faktisk fått produsert noe etterpå, også. En CDI-boks, hjernen til en moped, ble produsert i utlandet og senere montert på en moped. Mopeden gikk, men ladet ikke dessverre, så det ble med det!
Men Marius har ikke gjort 3D-designarbeidet forgjeves. – Jeg har fått bruk for mine 3D-kunnskaper her hos Slåttland i forbindelse med utkjøring på laser. Litt annen skala enn hobbyarbeidene hjemme, riktignok, men det henger litt sammen det hele, forteller en ivrig Marius.
Før han begynte hos Slåttland har han bak seg Tip-linja på Mysen videregående skole og industriteknologi det 2. året. Hos Slåttland føler Marius at han har kommet inn i et eneste stort teknologimiljø. – Her er det mange som har samme interesser som meg og vi kan utveksle synspunkter og erfaringer. Det betyr økt kunnskap og det er viktig! Det hører også med til historien her at unge Marius fikk være med å si noe da næringsminster Røe isaksen besøkte Rakkestad-bedriften tidligere i år..
Til daglig er Marius å finne i montørhallen hos Slåttland, men han har også fått være med ut på oppdrag. – Jeg har fått være med til Frøya for å montere nytt vaskesystem til fiskemærer og da ble det plutselig mer virkelighet. Mye jobbing over dager og lite søvn ble det, men veldig interessant og lærerikt, sier Marius.
Marius har også rukket å lære noe fra seg. – Ja, jeg har lært opp nyansatte i ting jeg har drevet med i lærlingetiden her hos Slåttland. Moro at det kan gå litt begge veier, mener han.
– Og framover? Er jeg heldig får jeg anledning til å ta høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen i Østfold etter endt læretid, samtidig ønsker jeg  en form for fast binding videre til Slåttland. Akkurat det, ville jo være suverent, slår Marius fast.

Slåttland mekaniske Industri AS

Faktaboks

  • Utvikling og produksjon av mekaniske løsninger
  • Omsetning: 125 millioner kroner
  • Antall ansatte: ca. 55

Lærlinger: 2

1 industrimontør og 1 platearbeider