Den teknologiske utviklingen krever oppdatert kompetanse

OKIndustri startet det nye året med en studiedag sammen med alle kontaktlærerne på VG2 industriteknologi og bedriftene Dynatec SMV og Glava AS i Askim. I Østfold Fylke er det 6 videregående skoler som tilbyr VG2 industriteknologi, og totalt 8 klasser.

Bakgrunnen for studiedagen er at flere bedrifter og spesielt næringsmiddelindustrien ønsker lærlinger med mer teknologisk bakgrunn. OKIndustri har i samarbeid med Dynatec SMV utarbeidet en prototype på en mini produksjonslinje som er fullfinansiert av 4 bedrifter. Det er Dynatec SMV som har stått for tegningsgrunnlag og bygging av denne. Automatikkspesialisten ASPN, SEW Eurodrive i Moss samt Festo har levert resterende utstyr.

Elevene på VG2 industriteknologi skal produsere, montere og programmere en mini produksjonslinje. Gjennom prosjektet kommer elevene innom de fleste kompetansemålene i læreplanen.

Deler av industrien investerer i nye produksjonslinjer. Ny teknologi og automatiserte produksjonslinjer gir lavere kostnader. Vi har lyttet til bedriftenes premisser og tatt dette videre til skolene.

Opplæringen på VG2 industriteknologi bør rettes mer mot måling, styring, regulering, PLS, elektro, pneumatikk, 1. linje vedlikehold og forstå mekanisk oppbygging (tverrfaglig). Dette er bakgrunnen for at OKIndustri ønsker å oppdatere lærekrefter, utstyr og undervisningsopplegg.

Industriell produksjon og produksjonsteknikkfaget er voksende i Østfold. I 2015 ble 9 formidlet til læreplass i produksjonsteknikkfaget med ungdomsrett. Dette tallet bør tredobles i løpet av noen år.

Tett dialog mellom bedrifter og skole er et godt utgangspunkt for at vi skal kunne møte morgendagens teknologiske utfordringer.