Rekordstort inntak av lærlinger i Østfoldindustrien

2015 har vært et rekordår på mange måter for medlemsbedriftene i OKIndustri. Det mest gledelig har vært det rekordstore inntaket av lærlinger i industrien.
122 nye lærlinger har fått starte på sin læretid i 17 ulike lærefag. Samtidig har 105 lærlinger bestått sin fagprøve. 2015 har også vært året hvor vår kursvirksomhet har blitt konsolidert. Det har blitt avholdt 11 fagkurs med til sammen 236 deltakere.

Tett dialog med skoler og medlemsbedrifter, som sammen har blitt enige om en forbedret modell for gjennomføring av prosjekt til fordypning (PFT) har ført til flere læreplasser. Samfunnskontrakten som ble signert av partene i 2011 sa at «Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20% i 2015 i forhold til nivået ved utgangen av 2011». Medlemsbedriftene i OKIndustri har øket lærlingeinntaket med formidable 27%. Dette står de all respekt av i et år som har vært tynget av utfordringer i leverandørindustrien til olje- og gassnæringen.

Rekrutteringsarbeidet har fortsatt en høy prioritet for OKIndustri. Skal Østfoldindustrien utvikle seg og bli enda mer konkurransedyktig må det dyktige operatør til for å handtere stadig mer automatiserte produksjonslinjer. Formidlingen av lærlinger for 2016 er allerede i gang, og bedrifter har sikret seg avtaler rekordtidlig. Vi ser nå at næringsmiddelindustrien begynner å etterspørre lærlinger med teknisk bakgrunn. Det vi føre til større konkurranse om de beste elevene. Vi ser frem i mot 2016 som et spennende år, hvor vi gleder oss til å se effekten av noen prosjekter vi har igangsatt i 2015.

Med dette innvier vi vår nye nettside med vårt første innlegg.

God Jul og Godt Nytt År ønske til dere alle fra Henrik, Frode og Terje i OKIndustri.