OKIndustri bidrar i utdanningsvalg for 9 og 10. trinn på ungdomskolen

Elevene i grunnskolen har faget utdanningsvalg på 9 og 10. trinn. I 9 klasse har elevene en time pr uke, og to timer pr uke i 10 klasse.

Faget utdanningsvalg skal blant annet bidra til at elevene oppnår kompetanse i å gjøre rett valg ut i fra elevens ønsker og forutsetninger. Faget skal gi forståelse av utdanningssystemet.

I Østfold søker rundt 3400 tiendeklassinger videregående opplæring i skole. Halvparten av elevkullet søker studieforberedende, og andre halvparten søker yrkesfaglig utdanningsprogram.

OKIndustri besøker og gir informasjon til niende- og tiendeklasser rundt om i Østfold. Vi ønsker å fremsnakke yrkesfagene og lærlingordningen. Hvert år besøker vi 15-20 skoler, og så mange som 2000 elever får da informasjon om utdanningsprogrammet TIP (teknikk og industriell produksjon) og muligheter innenfor Østfoldindustrien.

For å gjøre besøkene litt mer spennende utfører vi ofte eksperimenter som vekker nysgjerrighet, og har en konkurranse som går ut på å demontere og montere ett lokk på en industripumpe.

I tillegg har elevene hospitering på de videregående skolene, de deltar på utdanningsmesse og har en obligatorisk arbeidsuke.

Vi hjelper også til med bedriftsbesøk for de elevene som er spesielt interessert, og holder rådgivere og karriereveiledere informert.

1.mars er søknadsfristen for videregående opplæring i skole/bedrift. Dette gjøres i Vigo. Alle elevene må sette opp en prioritert liste over utdanningsprogram de vil søke. Eleven kommer inn på ett av tre valg.

Rådgivere som ønsker besøk av OKIndustri kan kontakte oss på okindustri@okindustri.no