Kurs i tegningsfortåelse

OKIndustri har nå gjennomført kurs i tegningsforståelse for våre lærlinger. Fagskolen i Østfold har bidratt med undervisningsopplegg, lokaler og lærekrefter.

Tegningsforståelse er et grunnleggende behov for mange lærefag, og flere av våre medlemsbedrifter ønsker at lærlingene skal få høyere kompetanse innenfor dette feltet. Vi er derfor glade for det samarbeidet OKIndustri har fått til sammen med Fagskolen i Østfold.

Kurset er to-delt, hvor dag én er for alle deltagerne, og på dag to er de oppdelt avhengig av lærefag. Det var lagt opp til at deltagerne kunne være med på alle tre dagene.

20 lærlinger hadde meldt seg på kurset, og de aller fleste er første-års lærlinger. OKIndustri tok en prat med to av deltagerne, Espen André Tokerød, lærling i CNC maskineringsfaget i VM Gruppen, hvor han har sin arbeidsplass på Askim Mek. Verksted, Og
Afom Abrham Gebretnsae, industrimekanikerlærling på Denofa AS i Fredrikstad.

Espen sier at nøyaktighet er sentralt i sitt fag, og han har lært mye om detaljene på en tegning. Han har fått større kunnskap og forståelse av toleranser, og lært hva mange av symbolene på tegningen betyr. Afom er industrimekaniker, og mye av det samme gjelder for han, men legger til at f.eks. sveiseangivelser var noe han ikke kunne så mye om fra før. De var derfor enige om at større tegningsforståelse er viktig, og at kurset har vær meget lærerikt. De ville begge også fremheve læreren, som har vært flink til å gå trinnvis frem på et nivå som passer for oss lærlinger.