Deilig å være lærling

Det å være lærling:

 • Overgang fra elev til lærling som arbeidstaker kan være stor for mange
 • Du er fortsatt under videregående opplæring, men samtidig arbeidstaker med alle de rettigheter og plikter det medfører
 • Både som elev og lærling får du tilbud om opplæring ut fra det samme lovverket
 • Svært viktig å møte i rett tid
 • Arbeidstakere er ofte mye mer avhengig av hverandre, enn elever i en klasse
 • Du har plikt til å melde fra dersom du er borte pga sykdom
 • De fleste bedrifter har også egne avtaler når det gjelder dødsfall for nærmeste familie
 • Dersom du ikke møter på jobb en eller flere ganger uten å varsle fra og ikke har gyldig grunn, kan dette være oppsigelsesgrunn
 • Lønnen er en avtalesak mellom arbeidsgiver og fagforening/lærling
 • Det vanlige er at lærlinger får en årslønn for en nyutdannet fagarbeider fordelt på to år. Dette fordi 50% er verdiskapning (arbeid bedriften tjener penger på), mens 50% er opplæring
 • Man merker som regel ikke et klart skille mellom verdiskapningsdelen og opplæringsdelen

Lærlingens rettigheter og plikter

Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapningen i lærebedriften

 • Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men du har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og til å delta i planleggingen og vurderingen av ditt eget læringsarbeid
 • Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold
 • Du må møte til den fag-/svenneprøven lærebedriften melder deg opp til
 • Læretiden er fastsatt i lærekontrakten din ut fra en normal arbeidstid i faget
 • Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, bl.a. når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager

Lærlinger under 18 år har en arbeidsdag som er fastsatt til mellom kl. 06.00 og kl. 23.00. Dette vil si at lærlingen ikke har lov å arbeide før kl. 06.00 og etter kl. 23.00. For lærlinger i hotell- og restaurantnæringen er regelen at de kan arbeide til kl. 01.00 om natten. Lærling under 18 år kan arbeide inntil ni timer per dag, men ikke mer enn totalt 40 timer per uke. Dette vil i praksis si at lærlinger under 18 år nesten ikke kan arbeide overtid. Eventuell overtid fører ikke til avkorting i læretidens lengde.

Er du i tvil om hvordan du skal opptre eller forholde deg i ulike situasjoner så ta kontakt med din nærmeste overordnede eller opplæringskontoret.