PÅMELDING neders på denne siden

Om kurset

Invitasjon til kurs i grunnleggende kjemi for 2. års lærlinger (de som skal ta fagprøve i 2022)

Etter at læreplanene i kunnskapsløftet ble innført er det store endringer i blant annet kjemikunnskapen til lærlingene i kjemiprosessfaget. Det har også prøvenemnda i faget bekreftet. Hensikten med kurset er å rette noe av fokuset mot kjemidelen av kjemiprosessfaget, slik at lærlingene skal få en bedre helhetsforståelse for faget.

OKIndustri setter derfor opp et 44 timers Teams-basert kurs i grunnleggende kjemi med planlagt oppstart november 2021

Noe av undervisningen vil være praktiske øvelser i laboratoriet, og pga Covid 19, vil deltakerne bli delt opp i grupper. Deltakerne vil få lærebok i kjemi 2KJ. «Kjemien stemmer 1»

Alle må også ha med egen kalkulator.

Prøve: Kurset består av bolker med forskjellige temaer, med en test mellom hvert tema.

Innhold:

 • Atomets oppbygging og periodesystemet
 • Kjemisk binding
 • Litt støkiometri (balansering av ligninger og enkel støkiometrisk beregning).
 • Endoterme og eksoterme reaksjoner og bruk av katalysator
 • Syrer, baser og pH
 • Kjemisk likevekt
 • Redokskjemi (korrosjon og elektrokjemi.)
 • Litt organisk kjemi
 • Litt miljøkjemi

Informasjon

Kurssted: TEAMS/ Fagskolen i Østfold, Kobberslagerstredet 1, 1671 Kråkerøy

Kurspris: Litt avhengig av antall deltakere ca. kr. 5 500,- pr. deltaker. Dette legges inn som trekk i lærlingtilskuddet.

Tid: Oppstart november 2021.  Alle får en innkalling på e-post, og alle får en oversikt med tider og temaer.

Påmelding:  

Spørsmål om kurset kan rettes til Henrik Pedersen
mob.nr: 99 55 03 82.

Påmelding

  Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.