Norsk Industri trenger problemløsere fra medlemsbedriftene

Norsk Industri lanserer en rekrutteringskampanje i februar der vi trenger hjelp fra medlemmene. Kampanjen «Problemløser» tar sikte på å rekruttere ungdom til industrirelevante fag på videregående og høyere utdanning. Sjekk ut «Problemløsern» på Facebook.
Her finner du alt fra hverdagslige ting til avanserte realfaglige spørsmål.