Jobb med bærekraft, fremtidens prosessindustri og laboratorier

kan gå rett fra VG1 studiespesialiserende og over til VG2 kjemiprosess- og laboratoriefag.
Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag handler om å gi deg kompetanse til å kunne utøve et yrke innen fremtidens prosessindustri og laboratorier. Opplæringen skal bidra til å gi kunnskap om ulike prosess- og laboratorieteknikker, og sette fokus på utfordringene innen miljø og teknologi for å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Opplæringen skal bidra til selvstendige, effektive og omstillingsdyktige fagarbeidere i takt med en stadig raskere teknologisk utvikling.

Kjerneelementer i faget er teknologi i prosess og laboratorier, HMS, produksjon og dokumentasjon. Du vil lære om fysikk og kjemi, samtidig som du også får jobbe praktisk.

Arbeidshverdagen kan variere mye, men i de fleste tilfeller jobber du med analyser, produktutvikling og rapportering. Mye av arbeidet innebærer dermed prøver og tester som kan utføres i laboratoriet, men blir også gjennomført andre steder når det er behov for dette.

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/kjemiprosess-og-laboratoriefag-yrker-og-kompetanser/program/v.tp/v.tptip1—-_v.tpkpl2—-_/p3#kursKolonne2