Hurra

Når får alle med fullført og bestått fagopplæring i 2014 eller senere rett til påbygging til generell studiekompetanse.
Hva betyr det for meg? Nå kan jeg med trygghet ta fagbrev først og være sikker på at jeg kommer inn på påbygging til generelle studiekompetanse. Tidligere valgte en del elever å ta påbygg til generelle studiekompetanse før de eventuelt begynte i lære, dette fordi de var redde for at de ikke skulle få skoleplass.
Med den nye foreslåtte endringen i Opplæringsloven §4A-3 vil de nå ha rett til skoleplass etter bestått fag- eller svennebrev.