MARIUS

Prosesseier på Borregaard

Hva er dine hovedoppgaver som ingeniør?
Ansvar for drift av fabrikk med hensyn på kvalitet og volum, i tillegg til prosessforbedring og problemløsning.

Hva er det beste ved ditt utdanningsvalg?
Mekanisk fagbrev har gitt meg en praktisk tilnærming til hvordan utstyret i prosessen fungerer. Det falt seg naturlig å bygge videre på dette med en maskiningeniør-bachelor.

Hva er dine fremtidsplaner?
Å bygge mest mulig kompetanse innad i bedriften.