MARIUS

Lærling i industrimontørfaget hos Slåttland AS

Marius gikk på VG1 og VG2 Industriteknologi på Mysen VGS.
Han fikk tilbud om læreplass i industrimontørfaget hos
Slåttland AS.

Når jeg var industrimontørlærling lærte jeg å sette sammen
og montere nye maskiner. En gang var jeg faktisk i Kuwait på en jobb 🙂

Som industrimontør har jeg opparbeidet meg en god og bred
allsidig mekanisk forståelse som jeg vil bygge videre på.

Planen er å gå (y-veien) og ta en Bachelor i Ingeniørfag
innenfor maskinteknikk.